Giải thưởng của CALOFIC
Giới thiệu CALOFIC
Giá trị cốt lõi

TIÊN PHONG - LIÊM CHÍNH - HỢP TÁC - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - CON NGƯỜI được xem là những giá trị xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, mọi công việc của mỗi “con người” Wilmar Vietnam. Bằng cách hiểu một cách sâu sắc nội dung cũng như vận dụng đúng, đầy đủ và linh hoạt 6 giá trị cốt lõi trong công việc của mình, mỗi nhân viên đã thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển hệ thống tư tưởng chuẩn mực, bản sắc văn hóa hay tinh thần làm việc xuyên suốt của Wilmar Vietnam. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc, động lực to lớn giúp Wilmar Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển bền vững và vươn tầm cao mới.

Thành viên sáng lập

Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam (Vocarimex) là một doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Công Thương.

Tập đoàn Wilmar International được thành lập năm 1991 với tư cách là một công ty mua bán dầu cọ, là tập đoàn hàng đầu châu Á về kinh doanh nông sản.


Thương hiệu của CALOFIC
Giới thiệu | Thương hiệu của CALOFIC | Tin tức & Sự kiện | Dinh dưỡng & Sức khỏe | Cơ hội nghề nghiệp | Liên hệ |